Disclaimer

AA Apeldoorn heeft alle mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.

AA Apeldoorn staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

AA Apeldoorn aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

AA Apeldoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Venster Sluiten