AA HULPLIJN - DAG EN NACHT BEREIKBAAR - (020) 681 74 31   


AA APELDOORN Iedere maandag-,woensdag-,donderdagavond.

''Als u werkelijk wilt stoppen, bel of mail ons eens.''
06-19434138
Anonieme Alcoholisten Apeldoorn
 
 

Anonieme Alcoholisten in vogelvlucht.

 

Wat is AA?

Anonieme Alcoholisten (AA) is een wereldwijde gemeenschap van mannen en vrouwen uit alle lagen van de bevolking die op basis van vrijwilligheid hun ervaringen delen met als enig doel nuchter te worden en nuchter te blijven. Het enig vereiste voor het lidmaatschap is het verlangen om te stoppen met het gebruik van alcohol.

 Ledental op dit moment.

Wereldwijd kent AA naar schatting 99 000 groepen met circa 2 miljoen leden in 170 landen. In Nederland zijn er zo’n 250 groepsbijeenkomsten per week, bezocht door ruim 4.000 leden.

Relaties met anderen.

AA werkt samen met andere organisaties die zich bezig houden met alcoholisme, maar behoudt altijd haar zelfstandigheid. We hebben geen mening over zaken buiten AA en steunen of bestrijden geen enkel doel.

 Wie betaalt AA?

Sinds de oprichting (in 1935) heeft AA er voor gekozen volledig  ‘’self supporting’’ te zijn; dus vraagt noch aanvaardt AA bijdragen van derden. Giften van individuele AA-leden zijn beperkt tot een bepaalde hoogte.

 Hoe blijven AA-leden nuchter?

Nuchterheid wordt verkregen door een leven zonder alcohol; door simpelweg het eerste glas te laten staan, elke dag opnieuw. We behouden onze nuchterheid door het delen van ervaring, kracht en hoop tijdens AA-groepsbijeenkomsten en door het in praktijk brengen van ons herstelprogramma, dat uit twaalf stappen bestaat.

 Waarom is de AA anoniem?

Anonimiteit is de geestelijke grondslag van AA. Ze houdt de gedachte levend dat principes voorrang hebben boven persoonlijkheden. We zijn een gemeenschap van lotgenoten. We steven ernaar bekendheid te geven aan ons herstelprogramma, maar niet aan de individuele leden van AA. Anonimiteit in de media garandeert alle AA’ers, in het bijzonder de nieuwelingen, dat hun AA-lidmaatschap niet openbaar zal worden gemaakt.

 Open bijeenkomsten voor iedereen.

Tijdens zogeheten open bijeenkomsten is iedereen welkom. Meestal spreken daar enkele AA’ers over hoe het in verleden met hen gesteld was en hoe zij er nu aan toe zijn. Soms zijn deze bijeenkomsten speciaal bedoeld het grote publiek te informeren. Ook artsen, geestelijken, hulpverleners en vertegenwoordigers van betrokken instanties worden uitgenodigd. Besloten bijeenkomsten zijn uitsluitend toegankelijk voor alcoholisten.

 Hoe is AA begonnen?

AA ontstond in 1935 op initiatief van een effectenhande­laar uit New York en een chirurg uit Akron, Ohio, beiden hopeloos verslaafd aan de drank. Zij stichtten AA in een poging andere, nog drinkende alcoholisten te helpen en tegelijkertijd zelf nuchter te blijven. AA groeide met de oprichting van autonome groepen, eerst in de Verenigde Staten en later vrijwel overal in de wereld. AA Nederland werd opgericht in 1948.

 Wat doet AA niet?

AA houdt geen ledenlijsten of rapportages bij over leden, is geen lid van allerlei adviesorganen, maar kan er wel mee samenwerken. AA waagt zich niet aan medische,psycho­logische of religieuze uitspraken of adviezen, biedt geen afkick- of verpleeghulp, onderdak, eten, kleding ,werk, geld of andere vormen van liefdadigheid; voorziet niet in gezinshulp of beroepsondersteuning; schrijft geen brieven aan reclasseringsambtenaren, advocaten, rechtbanken, maatschappelijke organisaties, werkgevers enz.

 Waar is de dichtstbijzijnde AA-groep?

Kijk in de telefoongids onder AA of Anonieme Alcoholisten. Vaak staat er een lokaal nummer in. Welwillende AA'ers staan 24 uur per dag klaar om hulp te verlenen. Ook kent AA een centrale telefonische hulpdienst, die dag en nacht bereikbaar is; 020-6817431.

Voor overige informatie:

Algemeen Dienstenbureau AA Nederland, Postbus 2633,

3000 CP Rotterdam. Telefoon: 010-243.01.75

e-mail adb@aa-nederland.nl

 

(Bron: Folder Anonieme Alcoholisten in Vogelvlucht. Uitgave AA Nederland.)

 

 

Mail ons

 

Vorige Pagina         Naar Boven       Volgende Pagina

 

Startpagina

aa logo

Pagina's op deze site

 
Anonieme Alcoholisten Hoofdpagina
Zelfhulpgroepen Apeldoorn
Hoe alcoholisten u droog kunnen houden
De AA in Vogelvlucht
Ik Drink Omdat
Probleemdrinkers
Links naar diverse sites 


 

                             VANDAAG:

- want gisteren is slechts een droom en morgen slechts een visioen-.

Maar het heden, goed beleefd, maakt elk gisteren tot een droom van geluk en elke morgen tot een visioen van hoop.

Daarom: beleef deze dag met vertrouwen! 

Het AA programma geeft het leven weer zin en mij zin om te leven


Anonieme Alcoholisten APELDOORN

Iedere maandag-woensdag-donderdag-avond

Omschrijving AA

"Anonieme Alcoholisten" is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

De enige vereiste voor het lidmaatschap is het verlangen op te houden met drinken.

Er zijn geen geldelijke verplichtingen verbonden aan het AA-lidmaatschap; wij voorzien in onze behoeften door eigen bijdragen.

AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling, wenst zich niet te mengen in enig geschil, steunt of bestrijdt geen enkele zaak.

Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
Info www.aa-nederland.nl

Anonieme Alcoholisten APELDOORN


Iedere maandag-woensdag-donderdag- avond

 
 
 

 

Video